wizualizacja obiektu inż.

Wizualizacja ta umożliwia swobodne poruszanie się po scenie 3D lub w jej wnętrzu za pomocą myszy, manipulacji dotykowej lub w wirtualnej rzeczywistości.

Wiadukt 1 by vladtepes on Sketchfab