S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

W lutym 2018 roku wykonane zostały ostatnie zdjęcia na zadaniu 1 i 2 kontraktu S5 Korzeńsko-Wrocław. To 10-kilometrowe odcinki, które połączą - wraz z wykonywanym jeszcze zadaniem 3 Wrocław (węzeł Widawa A8) - z drogą S5 w Korzeńsku, w kierunku Poznania.

Samo posiadanie drona oraz umiejętność sterowania nim nie gwarantują właściwego wykonania zdjęć. Ważnym elementem są również wiedza o komponowaniu ujęć oraz wyczucie perspektywy, która spowoduje, że na zdjęciu pokazane zostaną najistotniejsze elementy inwestycji w najciekawszy, a zarazem najdokładniejszy sposób. dodatkowo ważnym elementem wykonywania zdjęć jest wiedza związana z poruszaniem się po budowie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji do obsługi drona, zwłaszcza w miejscach newralgicznych, czyli w rejonie lotnisk lub w Strefie Kontroli Ruchu Lotniskowego (CTR), oraz wiedzy o poruszaniu się w tych rejonach dronem, tak aby zdjęcia prowadzone były w sposób całkowicie bezpieczny dla ruchu lotniskowego.
ai.pansa.pl

art_2.2.jpg