Wizualizacje trasy

picto_wizualiz.png

Wykonujemy wizualizacje interaktywne przebiegu trasy planowanej inwestycji, zgodnie z wymogami stawianymi Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz wizualizacjami 3D obiektów inżynierskich, które często są również wymagane w zakresie działań promocyjnych (nazywanych najczęściej „wizualizacjami obiektów inżynierskich w formacie flash”). Rendery te przedstawiane są jako widok dookoła obiektu.

Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestycji infrastrukturalnych sprawia, że znamy specyfikę oraz konstrukcję obiektów inżynierskich. Prace nad wizualizacjami obiektów wykonujemy bez uciążliwego absorbowania personelu Nadzoru budowy, gdyż posiadamy wiedzę i umiejętności czytania rysunków z projektów budowlanych. 
Zajmujemy się również produkcją map interaktywnych dla kontraktów, które najczęściej również są wymogiem działań promocyjnych.

Mapy interaktywne
przykład

Wizualizacje obiektów inżynierskich
przykład 1
przykład 2

Wizualizacje Interaktywna
przykład 1
przykład 2
przykład 3

Interaktywną wizualizację całej inwestycji połączenie wizualizacji przebiegu całej trasy wraz z wizualizacjami obiektów inżynierskich oraz podkładem lektorskim
przykład