S2 Południowa Obwodnica Warszawy

Wizualizacja przebiegu trasy kontraktu: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”.
Wizualizacja zawiera interaktywny plan przebiegu trasy na wszystkich trzech Zadaniach wraz z tekstem lektorskim oraz wizualizacjami obiektów inżynierskich, narysowanych w formacie 3D, a także opisem oraz informacją o najistotniejszych elementach przedstawianych obiektów, ich lokalizacji oraz funkcji.
www.pulawska-lubelska.pl

Wizualizacja przebiegu trasy na Kontrakcie: „Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km”
Podobnie jak na kontrakcie Puławska-Lubelska, wizualizacja interaktywna przenosi do poszczególnych fragmentów mapy ,wraz z pokazaniem wszystkich obiektów w formacie 3D.
www.obwodnica-gora-kalwaria.pl

Wizualizacje na poszczególnych Kontraktach często uzależnione są od preferencji poszczególnych oddziałów GDDKiA oraz samych Kierowników Projektu. Na Kontraktach „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odcinek G: węzeł „Blachownia” (bez węzła) – węzeł „Zawodzie” (z węzłem)” oraz „Budowa autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, odcinek F: węzeł „Rząsawa” (z węzeł) – węzeł „Blachownia” (z węzłem)” wykonaliśmy wizualizację interaktywną:
www.a1-rzasawa-blachownia.pl
wraz z informacją o najistotniejszych elementach trasy oraz widokiem obiektów inżynierskich w 3D.

Jeszcze innym formą wizualizacji jest Kontrakt: „Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11”
Wizualizacja oparta jest o zdjęcia z powietrza z podłączonymi wizualizacjami obiektów inż. w formacie 3D.
www.obwodnica-szczecinka.p
 

art_1.2.jpg   1.jpg   2.jpg   7.jpg   4.jpg   6.jpg